O nás
Bzovský okrašlovací spolek (ve zkratce BZOS) je neziskové občanské sdružení zaregistrované 26.ledna 2006 pod IČO 27022048. Nicméně jako volné sdružení přátel Bzí a okolí existuje již o několik let déle. Cílem spolku je celkové zvelebení a zkrášlení Bzí. Našimi projekty chceme zkvalitnit kulturní a fyzické prostředí naší obce a oslovit tak místní, aby se nejen zamysleli nad zlepšením svého každodenního prostředí, ale také aby si ho více vážili a sami se na jeho proměně podíleli. Především se pak chce spolek věnovat kromě zvelebování a okrašlování Bzí také obnově tradic, ochraně přírody, rozvoji kulturního života a opravě památek. Kvůli maximálnímu využití finančních prostředků si členové BZOSu berou za své provedení naprosté většiny akcí svépomocí či ve spolupráci s jinými organizacemi a dobrovolníky, ale vždy bez nároků na jakoukoliv režii či osobní náklady.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura spolku zůstává stejná i pro další rok. Ve volbách výboru na výroční schůzi 3.dubna 2009 byli zvoleni Jan Jelínek, André Jakubička, Lucie Chvalinová, Tomáš Kočí a Oldřich Kočí. Výbor je volen na tři roky a jeho volební období končí 3.4.2012.

Více ve stanovách BZOSu. Pokladnicí spolku byla zvolena v r.2008 Ladislava Stuchlíková.
Členské příspěvky byly stanoveny jako dobrovolné.

Členů BZOSu je k 10.3.2010 celkem 57.

Od r. 2006:
Jan Jelínek ze Bzí
André Jakubička ze Bzí
Tomáš Kočí ze Bzí
Rebeka Kloudová ze Bzí
Kateřina Jakubičková ze Bzí
Josef Herman z Pelechova
Dr.Johanna Kammerlander z Vídně
Ludmila Infeldová z Žel.Brodu
Jiří Chýle z Dolního Bousova
Stanislava Chýlová Jakubičková z Dolního Bousova
Jana Hušková ze Bzí
Šárka Hušková ze Bzí
Romana Kolaříková ze Bzí
Eva Jelínková ze Bzí
Hardy Johansen z Kodaně
Vlastimil Dlab z Ottawy a ze Bzí
Lucie Chvalinová z Žel.Brodu
Štefan Kováčik z Žel.Brodu
David Chvalina z Žel.Brodu
Helena Kočí z Žel.Brodu
František Kočí ze Bzí
Kamil Jelínek z Žel.Brodu
Josef Jelínek z Žel.Brodu
Stanislava Mlejnková ze Bzí
Jiří Volek ze Bzí
Marta Hejduková ze Bzí
Oldřich Balatka ze Bzí
Václav Donát z Žel.Brodu

Od r. 2007:
Vlasta Boudová ze Bzí
Martina Hýrková z Žel.Brodu
Jindřich Morávek ze Bzí
Olga Štěpánová ze Bzí
Vladislava Stuchlíková ze Bzí
Pavel Ulrich z Jablonce n.N.
František Jodas ze Bzí
Tomáš Špunda ze Bzí
Jiří Havel ze Bzí
Věra Štrynclová ze Bzí
Jiřina Mastníková ze Bzí
Mga.Eliška Šídová z Jablonce n.N.
Eva Křemenáková ze Bzí
Zdeněk Lhotský z Prahy
Ing.Miloš Zahradník z Jablonce n.N.
Mgr.Jiřina Zahradníková z Jablonce n.N.
Veronika Zahradníková z Jablonce n.N.

Od r. 2008:
Helena Dlab z Ottawy
Ivana Lelovičová z Prahy
Milan Mastník ze Bzí
Vladimír Mastník z Lomnice n.P.
Ing. Hana Michlíčková z Brna

Od r. 2009:
Ing.Oldřich Kočí ze Bzí
Aleksandr Gajić z Prahy
Petra Lelovičová z Prahy
Jaroslav Šída z Jablonce nad Nisou
Jaroslav Pokorný ze Bzí
Jiřina Pokorná ze Bzí
Miroslav Donát ze Bzí

© Bzovský okrašlovací spolek 2007